Podsumowanie

Prelegenci

    Kamil Michalski

    Digital Research Director

    Kantar

    Kamil Michalski, przez ponad 15 lat zdobywał doświadczenia badawcze w takich firmach, jak Gfk Polonia, czy IIBR/Gemius. W organizacjach tych zajmował się sektorami FMCG i narzędziami badawczymi typu on-line. Kamil Michalski bezpośrednio przed objęciem stanowiska w Kantar Insight Poland był odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie technik on-line i mobile w Polsce oraz regionie CEEA w Ipsos. Jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.